luni, 30 aprilie 2018

Primit pe telefon acum o oră de la Valuş, unul dintre bunii prieteni ai lui Florin


„Celui ce a dobîndit în sine pe Hristos prin necontenita aducere-aminte de El i se încredinţează tainele dumnezeişti, ce sunt necunoscute oamenilor trupeşti şi sufleteşti, necunoscute învăţaţilor pămînteşti, de neajuns pentru ei: ’întru Care (în Hristos) sunt ascunse toate vistieriile înţelepciunii şi ale cunoştinţei’ (Cor. II,3). Stăpîn ala cestor comori se face omul care a dobîndit în sine pe Hristos” – Sf. Ierarh Ignatie Briancianinov (prăznuit la data de 30 aprilie)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------asta după ce postasem pe facebook5 ore
Probă de microfon:
Mă umanizez şi-n consecinţă nici măcar nu-mi pare rău :) Imi pare raţă, să zicem :)
:)şi

5 ore
Camera de la mijloc
Totul e trecător pe lumea asta
Camera în care am fost fericiţi
Abia se păstrează intactă într-un colţ al memoriei
În ea încă lucrează timpul

duminică, 29 aprilie 2018

Cînd duminica la nesfîrşit


sau

ZIUA CEA DE AZI

mîine e luni
poimîine e marţi
răspoimîine e miercuri
ieri a fost sîmbătă
alaltăieri a fost vineri
a mai rămas joi
mîine e marţi poimîine e miercuri răspoimîine e joi ieri a fost
duminică alaltăieri a fost sîmbătă a mai rămas vineri mîine e miercuri
poimîine e joi răspoimîine e vineri ieri a fost luni alaltăieri a fost
duminică a mai rămas sîmbătă mîine e joi poimîine e vineri răspoimîine
sîmbătă ieri a fost poimarţi alatăieri a fost luni a mai rămas dumini-
că mîine e vineri poimîine e duminică adică răspoimîine (ha-ha)
ieri a fost miercuri alaltăieri a fost răspoimarţi a mai rămas luni mîi
ne e sîmbătă poimîine e duminică răspoimîine e luni ieri a fost joi
alatăieri a fost miercuri a mai rămas marţi mîine e duminică poimîine
e luni răspoimîine e poimarţi ieri a fost vineri alatăieri a fost
joi a mai rămas miercuri. Miercuri?
Şi mîine e luni.
Şi nu înţeleg.

vineri, 27 aprilie 2018

Un fel de nor

DINTR-UN CAIET DE FĂCUT AVIOANE
(MANUSCRIPTA VOLANT)
PAGINA DE GARDĂ
nu-mi amintesc din cărţile frumoase
decît destrămarea şi dorinţa de-a fi din nou împreună cu mine
... să fumezi...să dormi...
vezi sînt liberă
o carte de versuri şi o frunză de laur
mă pot plînge în libertate
la o masă El, Jean Arthur şi neapărat Emily
vezi poezia pe care au scris-o
noaptea şi foşnetul lor împreună;
adun aerul şi apa după ce am fost pămîntul
cu independenţa şi imponderabilitatea
participăm la risipire
într-o strigare într-o nostalgie într-o neurastenie
o adevărată îmbrăţişare şi o istorie
dincolo de templu − un nume uitat
un nume cu sens în trecutul ce nu poate invoca mîntuirea;
declin enunţuri aţintite-asupra mea;
libertatea mea se reduce la libertatea mea;
nu vreau să fie;
poate nu vreau să fii;
de fapt nu vreau;
dar ştiam deja să aştept
atît de perfect
pe cît aş fi vrut

Cred că se lipeşte bine la aripa dreaptă

a CAIETULUI DE FĂCUT AVIOANE
(MANUSCRIPTA VOLANT)
CALE
e despărţită de chipuri chipuri chipuri
de ape
e ora la care
îşi scoate caietele de greacă veche la plimbare
un lac era pe partea dreaptă
îl tulbur ca şi cum aş vrea să nu-l respir
în stînga am inima mă cuprinde
tandru tandru tandru fără să ştie
şi fără să ceară altă tandreţe
eu tresar ce citesc
cum se face cum se vede cum trece
de la o pagină la asta marea
şi-apoi nenumărate rîuri foşnesc chipul tău
prin ceaţa lungilor ore;
cînd vorbeşti te înflăcărezi;
şi busuiocul înfloreşte alb;
iubitul meu Lewis Carroll
apele în care-ncep eu să intru
nu-mi spun cît trebuie să mă înec
şi nu mă-ntreabă dacă te-ascult sau nu

Pornind de la cartea

pe care i-am dedicat-o (cu tot conţinutul) lui Mircea Eliade ca hermeneut al simbolurilor religioase și artistice, filozoful Sorin Lavric a scris un generos eseu care mă onorează și mă bucură nespus, nespus de mult.

http://www.romlit.ro/index.pl/freatic_estetic_mistic


DINTR-UN CAIE DE FĂCUT AVIOANE (MANUSCRIPTA VOLANT)

- numai tu ai putea înţelege
sensul acestei fotografii
în care eu sînt dincolo
* hermeneutica cioburilor
* pietre care cerşeau etc. etc.
3 Poezii (?)
Cum creşte ziua începînd de dimineaţă
cum se dilată, se dilată pînă la prînz
cînd ajunge la circumferinţa maximă se pîlniază
se alungeşte apoi
apoi cum descreşte, cam aşa, se subţiază, pînă cînd
nu mai e,
cum moare ziua în noapte
topită, revărsată, cum apune
cam aşa
-=/({[ ]}/=- (nu am paint, iar din tastaură nu-mi iese o elipsă storşită)
O zi din viaţa mea
o zi ca un balon fără contur
deşi o zi sferică
ţinînd cont de rotunjimea faptelor
şi de faptul că am învăţat să privesc prin struguri
să caut în profunzimea lor apusă la rîndu-i...
O zi din viaţa mea împlinirea soarele fibrele
deşi o zi plăpîndă ţinînd cont de atomii de foc
ce-i mistuiau esenţa
deşi o zi plină (rotundă, cum spuneam) ţinînd cont
de Polul Nord şi de Polul Sud şi de Ecuator
ţinînd cont că trece prin toate pînă cînd să ajungă în viaţa
mea, pînă cînd să ia viaţă de la mine, din fiinţa mea
deşi o zi turtită la ambele capete (deşi prelungită în noapte)
deşi o zi ca o elipsă, mai degrabă lunguiaţă, alungită la
ambele capete, deşi o zi beată de soare, îmbătată, somnolent
deşi o zi trează la timpul ei, cotcodăcind aievea
deşi o zi fără forţă, deşi o zi plină de puteri miraculoase
faţă de mine o zi ce mă determină să mă trezesc din somn
o zi ce mă poate trezi din somn, o zi ce îmi poate cunoaşte gîndurile
pentru că îmi cere să le scriu, şi eu, iată, la scris!
o zi ce mă face să visez şi să acţionez (în acelaşi timp
şi sub acelaşi raport) o zi fără prejudecăţi
deşi o zi clasică în felul ei deşi o zi postmodernă
deşi o zi tradiţionalistă deşi o zi despre care poţi
spune orice la urma urmei
fără să pierzi fără să cîştigi
fără să ţi-o aminteşti fără s-o uiţi
deşi... fără să o reţii fără să o ţii mine